چگونه ساعت مچی خود را با لباس و اکسسوری ست کنید؟

یکی ‌از اکسسوری‌ هایی ‌که ‌بر ظاهرآقایون و خانم‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد؛ ساعت‌ مچی‌ است. اگر می‌خواهید جذابیت‌ ظاهری‌تان را تکمیل کنید باید ساعت ‌مچی ‌انتخاب ‌کنید که با ظاهرتان تناسب داشته باشد. در ادامه با بوم‌بنه همراه باشید.

access_time ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
remove_red_eye 229 بازدید
چگونه ساعت مچی خود را با لباس و اکسسوری ست کنید؟

 

انواع‌ساعت مچی

اولین چیزی که شما باید در انتخاب‌ ساعت ‌مچی ‌در نظر داشته باشید این است که مدل آن را با مدل استایل‌تان هماهنگ کنیدبه‌عنوان‌مثال‌اگرتیپ‌رسمی‌زده‌اید؛ساعت‌تان‌هم‌بایدرسمی‌وفرمال‌باشدیابرعکس؛اگرتیپ‌اسپورت‌دارید؛ساعت‌تان‌هم‌بایداسپورت وغیررسمی انتخاب کنید

دونوع ساعت مچی وجوددارد:دیجیتالی وآنالوگ

ساعت‌های دیجیتالی معمولابندچرمی یاپلاستیکی دارند که‌ظاهری‌اسپورت‌به‌ساعت‌می‌بخشندازطرف‌دیگرساعت‌های‌آنالوگ‌استایلی‌کلاسیک‌تر ورسمی‌تردارند‌که‌برای‌موقعیت‌های‌رسمی‌؛چون‌مهمانی؛جلسات‌کاری و....پیشنهادمی‌شوند

 

درمراسم‌های‌مختلف‌ازچه‌نوع‌ساعت‌هایی‌استفاده می‌شود؟

مراسم رسمی:زمانی‌که‌کت‌وشلوارمشکی‌به‌همراه‌کروات‌برتن‌داریداصولن‌نبایدازساعت استفاده‌نمائیدچراکه‌دراین‌مراسم‌ساعت‌رافراموش کرده‌ایدامروزه‌داشتن یک ساعت مینیمال ساده وکوچک به همراه‌بندچرم باریک ساعت مناسبی برای این مراسم محسوب می‌گردد

ملاقات‌های‌تجاری:دراین‌مورداستفاده‌ازیک‌ساعت‌نقره‌ای‌یاطلایی‌ساده‌به‌همراه‌صفحه باریک‌وبدون پیچیدگی پیشنهاد‌می‌گردد

لباس‌های‌جذاب‌غیررسمی:دراین‌حالت‌لباس‌های‌اسپرت‌یاجین‌وپیراهن‌تمام‌دکمه‌برتن‌دارید.دراین‌حالت ساعت‌های‌بزگتربه‌همراه‌پیچیدگی‌های بیشترمناسب‌می‌رسنددراصل‌این‌لباس‌ها‌بیشتر باساعت‌های کرونوگراف؛ساعت‌های خلبانی وساعت‌های نظامی هماهنگ هستند.

مراسم غیررسمی:زمانی که لباس‌های غیررسمی مثل تی‌شرت؛پیراهن‌آستین‌کوتاه بدون دکمه؛جین یاشلوارک برتن داریدتمامی ساعت‌هابه جز ساعت‌های غیررسمی مناسب ست کردن بااین تیپ هستند

 

ست‌کردن ساعت بادیگراکسسوری‌ها 

خانم‌ها بیشتر ازاکسسوری استفاده می‌کنند.اگرقرار است ازیک ساعت مچی بابند چرم‌استفاده کنیدحتمابایدآن راباکفش چرم متناسب باآن بپوشید

ست کردن اکسسوری‌هابستگی به این دارد که قاب ساعت چه رنگ وچه جنسی دارد اگرخریدساعت‌مچی زنانه با قاب طلایی رنگ رابرگزیده‌ایدبهتراست فکری به حال گردنبندودیگر اکسسوری‌های طلایی رنگ باشیدوباید تمامی موارد دیگر را باساعت مچی خود هماهنگ کنید

اگرلباس شماسگک دارد؛حتمابایدرنگ وجنس آن بابدنه ساعت ودیگراکسسوری تناسب داشته باشد.ساعت مچی رزگلد برای‌ست شدن گزینه‌مناسبی هستند

بندساعت‌نیزقواعدخاص خودرادارد.ساعت‌هایی بابندچرم مشکی حالت رسمی‌تری دارند درمقابل اگرتیپ اسپرت دارید؛می‌توانیدرنگ بندساعت رابارنگ لباستان ست کنید

بابوم بنه همراه باشید