02128427838
ارسال به

عنوان دسته بندی

میخکوب شارژی

میخکوب شارژی یک ابزار کاربردی است به وسیله برق انواع میخ را در چوب، دیوار و انواع سطوح می‌کوبد. سرعت کوبش میخکوب بس. . .

میخکوب شارژی

میخکوب شارژی یک ابزار کاربردی است به وسیله برق انواع میخ را در چوب، دیوار و انواع سطوح می‌کوبد. سرعت کوبش میخکوب بسیار زیاد است و برای نصب انواع در چوبی، کابینت و ... بسیار مناسب است.

لطفا منتظر بمانید . . .