بنر تبلیغات
02156217399
ارسال به

عنوان دسته بندی

x
دسته بندی
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
ست سر پیچ گوشتی ستاره ای فورس 7 عددی مدل 3071
ست سر پیچ گوشتی ستاره ای فورس 7 عددی مدل 3071
410,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
469,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی اکتیو 33 عددی مدل AC-6333SP
ست سر پیچ گوشتی اکتیو 33 عددی مدل AC-6333SP
297,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
1,833,000 تومان
ست پیچ گوشتی جغجغه ای کنزاکس 6 پارچه مدل KRS-106
ست پیچ گوشتی جغجغه ای کنزاکس 6 پارچه مدل KRS-106
679,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2705
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2705
583,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
985,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
945,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل AG010055A
ست سر پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل AG010055A
1,379,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
733,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
1,639,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
521,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
5,235,000 تومان
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
1,668,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
451,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
443,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
911,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
1,485,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
1,485,000 تومان
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
1,485,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
1,485,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 33 عددی مدل MILWAUKEE-33PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 33 عددی مدل MILWAUKEE-33PC
2,533,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
163,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
964,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
201,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
1,206,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای ایت آلنی 6 عددی مدل TXD-S6
ست پیچ گوشتی ستاره ای ایت آلنی 6 عددی مدل TXD-S6
2,050,000 تومان
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
528,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی فورس 22 عددی مدل 2222
ست سر پیچ گوشتی فورس 22 عددی مدل 2222
1,129,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
1,061,000 تومان
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
1,485,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
564,000 تومان
ست بیت آلنی و ستاره ای دسته بکس هزبرن 42 عددی مدل 114042
ست بیت آلنی و ستاره ای دسته بکس هزبرن 42 عددی مدل 114042
2,050,000 تومان
پیچ گوشتی همه کاره میلواکی 10IN1 مدل 2311
پیچ گوشتی همه کاره میلواکی 10IN1 مدل 2311
3,955,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی هیوندای 43 عددی مدل HC43B
ست سر پیچ گوشتی هیوندای 43 عددی مدل HC43B
384,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی آاگ 17 عددی مدل AEG-17PC
ست سر پیچ گوشتی آاگ 17 عددی مدل AEG-17PC
463,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 25 عددی چهارسو مدل MILWAUKEE-25PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 25 عددی چهارسو مدل MILWAUKEE-25PC
1,061,000 تومان
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
1,485,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی رونیکس 5 عددی مدل RH-5420
ست سر پیچ گوشتی رونیکس 5 عددی مدل RH-5420
385,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی رونیکس جغجغه ای 37 عددی مدل RH-2719
ست سر پیچ گوشتی رونیکس جغجغه ای 37 عددی مدل RH-2719
337,500 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 15 عددی مدل MILWAUKEE-15PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 15 عددی مدل MILWAUKEE-15PC
905,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
743,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی کندو 32 عددی مدل KE-32203235
ست سر پیچ گوشتی کندو 32 عددی مدل KE-32203235
569,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی کندو 10 عددی مدل KE-25404720
ست سر پیچ گوشتی کندو 10 عددی مدل KE-25404720
386,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی کندو 42 عددی مدل 21222
ست سر پیچ گوشتی کندو 42 عددی مدل 21222
723,000 تومان
جعبه بکس رونیکس 63 پارچه 1/4 اینچ مدل RH-2716
جعبه بکس رونیکس 63 پارچه 1/4 اینچ مدل RH-2716
567,000 تومان
پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111
پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111
573,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور هزبرن مدل 1249010H
ست پیچ گوشتی ضربه خور هزبرن مدل 1249010H
3,690,000 تومان

انواع ابزار های دستی و ابزارهای عمومی

مجموعه ای از سری ابزارهای دستی وعمومی که در بیشتر زمینه های فنی مورد استفاده ق. . .

انواع ابزار های دستی و ابزارهای عمومی

مجموعه ای از سری ابزارهای دستی وعمومی که در بیشتر زمینه های فنی مورد استفاده قرار می گیرند را می توانید اینجا انتخاب کنید

لطفا منتظر بمانید . . .