تخفیف های نوروزی ابزار بومبنا
02156217399
ارسال به

عنوان دسته بندی

مرتب سازی بر اساس:
آچار ترکمتر تقه ای کرنومتری 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLT
آچار ترکمتر تقه ای کرنومتری 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLT
15,775,000 تومان
آچار ترکمتر تقه ای 1/2 اینچ ویگور مدل V3441
آچار ترکمتر تقه ای 1/2 اینچ ویگور مدل V3441
9,680,000 تومان
آچار ترکمتر ساعتی 1/4 اینچ ترک لیدر مدل ADS8
آچار ترکمتر ساعتی 1/4 اینچ ترک لیدر مدل ADS8
17,800,000 تومان
آچار ترکمتر ساعتی 1/2 اینچ ترک لیدر مدل BDS200
آچار ترکمتر ساعتی 1/2 اینچ ترک لیدر مدل BDS200
27,550,000 تومان
ترکمتر زاویه سنج 1/2 اینچ داناپلاس مدل D08241
ترکمتر زاویه سنج 1/2 اینچ داناپلاس مدل D08241
320,000 تومان
ترکمتر دیجیتال 1/2 اینچ تاپ تول مدل DTA-200N
ترکمتر دیجیتال 1/2 اینچ تاپ تول مدل DTA-200N
3,498,000 تومان
دسته جغجغه جانزوی تاشو مدل R4104
دسته جغجغه جانزوی تاشو مدل R4104
1,770,000 تومان
آچار چرخ واکتا مدل 8003
آچار چرخ واکتا مدل 8003
460,000 تومان
آچار چرخ بیگ رد تاشو مدل TRX31201
آچار چرخ بیگ رد تاشو مدل TRX31201
759,000 تومان
ست آچار یک سر رینگ یک سر تخت یو اس ویرجینیا 8 عددی
ست آچار یک سر رینگ یک سر تخت یو اس ویرجینیا 8 عددی
726,000 تومان
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ یو اس ویرجینیا 12 عددی
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ یو اس ویرجینیا 12 عددی
1,159,000 تومان
آچار آلن شش گوش واستر چاقویی 7 عددی مدل VH022
آچار آلن شش گوش واستر چاقویی 7 عددی مدل VH022
305,000 تومان
آچار لوله گیر دو دسته واستر مدل VPPW20
آچار لوله گیر دو دسته واستر مدل VPPW20
1,365,000 تومان
آچار لوله گیر دو دسته واستر مدل VPPW15
آچار لوله گیر دو دسته واستر مدل VPPW15
925,000 تومان
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-2410
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-2410
1,865,000 تومان
آچار آلن شش گوش نووا چاقویی 8 عددی مدل NTK-1141
آچار آلن شش گوش نووا چاقویی 8 عددی مدل NTK-1141
385,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش واستر فوق بلند و چاقویی 15 عددی مدل VH015
ست آچار آلن شش گوش واستر فوق بلند و چاقویی 15 عددی مدل VH015
1,389,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش ایت فوق بلند 15 عددی مدل 1-014
ست آچار آلن شش گوش ایت فوق بلند 15 عددی مدل 1-014
2,725,000 تومان
ست آچار آلن رونیکس بلند 18 عددی مدل RH-2052
ست آچار آلن رونیکس بلند 18 عددی مدل RH-2052
768,000 تومان
آچار آلن سر گرد کندو کارتی کوتاه 9 عددی مدل 20735
آچار آلن سر گرد کندو کارتی کوتاه 9 عددی مدل 20735
388,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش ایت کوتاه 7 عددی مدل M-7
ست آچار آلن شش گوش ایت کوتاه 7 عددی مدل M-7
370,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش توسن کوتاه 10 عددی مدل T726-B1510
ست آچار آلن شش گوش توسن کوتاه 10 عددی مدل T726-B1510
264,000 تومان
ترکمتر تقه ای دسته پیچ گوشتی 1/4 اینچ هزبرن مدل 700206
ترکمتر تقه ای دسته پیچ گوشتی 1/4 اینچ هزبرن مدل 700206
7,750,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش کندو دسته T فوق بلند 5 عددی مدل 20779
ست آچار آلن شش گوش کندو دسته T فوق بلند 5 عددی مدل 20779
665,000 تومان
ست آچار آلن شش گوش ویگور دسته T بلند 8 عددی مدل V1409
ست آچار آلن شش گوش ویگور دسته T بلند 8 عددی مدل V1409
1,998,000 تومان
آچار آلن شش گوش فورس چاقویی 7 عددی مدل 5072F
آچار آلن شش گوش فورس چاقویی 7 عددی مدل 5072F
564,000 تومان
آچار پلی اتیلن متحرک پویا صنعت مدل PSM-125
آچار پلی اتیلن متحرک پویا صنعت مدل PSM-125
279,000 تومان
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ یو اس ویرجینیا 22 عددی
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ یو اس ویرجینیا 22 عددی
3,530,000 تومان
آچار آلن ستاره ای رونیکس چاقویی 8 عددی مدل RH-2041
آچار آلن ستاره ای رونیکس چاقویی 8 عددی مدل RH-2041
289,000 تومان
آچار لوله گیر دو دسته هایکو 3 اینچ مدل 03-1333
آچار لوله گیر دو دسته هایکو 3 اینچ مدل 03-1333
8,380,000 تومان
آچار فرانسه روکش دار فورس مدل 649A
آچار فرانسه روکش دار فورس مدل 649A
1,129,000 تومان
آچار یک سر جغجغه هزبرن مدل 3200R
آچار یک سر جغجغه هزبرن مدل 3200R
646,000 تومان
آچار یک سر جغجغه فورس تاشو مدل 757F
آچار یک سر جغجغه فورس تاشو مدل 757F
993,000 تومان
آچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه رونیکس مدل RH-2168
آچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه رونیکس مدل RH-2168
598,000 تومان
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه هزبرن 17 عددی مدل 1532017R
ست آچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه هزبرن 17 عددی مدل 1532017R
20,360,000 تومان
آچار آلن شش گوش واستر کارتی کوتاه 13 عددی مدل VH005
آچار آلن شش گوش واستر کارتی کوتاه 13 عددی مدل VH005
288,000 تومان
آچار آلن ستاره ای رونیکس کارتی کوتاه 9 عددی مدل RH-2035
آچار آلن ستاره ای رونیکس کارتی کوتاه 9 عددی مدل RH-2035
365,000 تومان
آچار آلن ستاره ای واکتا کارتی بلند 9 عددی مدل 58109
آچار آلن ستاره ای واکتا کارتی بلند 9 عددی مدل 58109
679,000 تومان
آچار آلن ستاره ای کندو کارتی بلند 9 عددی مدل KE-20742
آچار آلن ستاره ای کندو کارتی بلند 9 عددی مدل KE-20742
347,000 تومان
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1410
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1410
799,000 تومان
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1210
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1210
698,000 تومان
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1010
آچار لوله گیر تک دسته ایران پتک مدل DB-1010
619,000 تومان
آچار آلن توسن شش گوش چاقویی مدل T726-N
آچار آلن توسن شش گوش چاقویی مدل T726-N
239,000 تومان
آچار آلن شش گوش ایت دسته T تکی بلند مدل 018
آچار آلن شش گوش ایت دسته T تکی بلند مدل 018
239,000 تومان
ناموجود آچار فرانسه ایران پتک 10 اینچ مدل EA-1010
آچار فرانسه ایران پتک 10 اینچ مدل EA-1010
ناموجود
ناموجود آچار آلن ستاره ای واستر چاقویی 7 عددی مدل VH010
آچار آلن ستاره ای واستر چاقویی 7 عددی مدل VH010
ناموجود
ناموجود دسته جغجغه واستر 3/8 اینچ
دسته جغجغه واستر 3/8 اینچ
ناموجود
ناموجود دسته جغجغه کندو 1/2 اینچ مدل KE-16122
دسته جغجغه کندو 1/2 اینچ مدل KE-16122
ناموجود

خرید انواع آچار

در این بخش انواع آچار از جمله آچار آلن، آچار تکی، آچار جغجغه، آچار چرخ، آچار فرانسه، آچار لوله گیر (آچار شلاقی)، ترکم. . .

خرید انواع آچار

در این بخش انواع آچار از جمله آچار آلن، آچار تکی، آچار جغجغه، آچار چرخ، آچار فرانسه، آچار لوله گیر (آچار شلاقی)، ترکمتر و همچنین ست آچار قرار گرفنه تا شما همراهان عزیز مطابق حرفه و نیازی که دارید، آچار های مورد نظر خود را از برندهای مختلف مانند واستر، جانزوی، بیگ رد، واکتا، یو اس ویرجینیا، نووا، رونیکس، کندو، ایت، هزبرن، فورس و سایر برندها انتخاب و خریداری نمایید.

لطفا منتظر بمانید . . .