ابزاربومبنا
02156217399
ارسال به

عنوان دسته بندی

مرتب سازی بر اساس:
ست پیچ گوشتی ساعتی کنزاکس 6 عددی مدل KPS-106
ست پیچ گوشتی ساعتی کنزاکس 6 عددی مدل KPS-106
596,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
526,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
2,713,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
1,283,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
1,469,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
1,085,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
2,430,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
795,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
5,295,000 تومان
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
2,355,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
456,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
679,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2910
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2910
859,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
918,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
258,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
1,590,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
269,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
1,779,000 تومان
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
750,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور فورس 10 عددی مدل 2108
ست پیچ گوشتی ضربه خور فورس 10 عددی مدل 2108
6,095,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
1,528,000 تومان
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2701
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2701
738,000 تومان
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
1,635,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
619,000 تومان
پیچ گوشتی خشابی میلواکی 10IN1 مدل 2311
پیچ گوشتی خشابی میلواکی 10IN1 مدل 2311
4,380,000 تومان
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
1,488,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015-1
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015-1
625,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
1,198,000 تومان
پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111
پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111
559,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور هزبرن مدل 1249010H
ست پیچ گوشتی ضربه خور هزبرن مدل 1249010H
3,695,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی ستاره ای فورس 8 عددی مدل 2088T
پیچ گوشتی ساعتی ستاره ای فورس 8 عددی مدل 2088T
1,476,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 6 عددی مدل 810T SPC-6
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 6 عددی مدل 810T SPC-6
2,279,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2906
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2906
1,040,000 تومان
ناموجود ست پیچ گوشتی ساعتی فورس 8 عددی مدل 2087A
ست پیچ گوشتی ساعتی فورس 8 عددی مدل 2087A
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی جغجغه ای کنزاکس 6 پارچه مدل KRS-106
ست پیچ گوشتی جغجغه ای کنزاکس 6 پارچه مدل KRS-106
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی واکتا 37 پارچه مدل 58137
ست پیچ گوشتی واکتا 37 پارچه مدل 58137
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 8 عددی مدل D3750T08S
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 8 عددی مدل D3750T08S
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو نووا 7 عددی مدل NTS-1651
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو نووا 7 عددی مدل NTS-1651
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی ستاره ای ایت آلنی 6 عددی مدل TXD-S6
ست پیچ گوشتی ستاره ای ایت آلنی 6 عددی مدل TXD-S6
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل NTS-1650
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل NTS-1650
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی ستاره ای فورس 11 عددی مدل 2119
ست پیچ گوشتی ستاره ای فورس 11 عددی مدل 2119
ناموجود
ناموجود ست پیچ گوشتی آلنی ایت شش گوش 6 عددی مدل DS-6
ست پیچ گوشتی آلنی ایت شش گوش 6 عددی مدل DS-6
ناموجود
ناموجود جعبه بکس رونیکس 63 پارچه 1/4 اینچ مدل RH-2716
جعبه بکس رونیکس 63 پارچه 1/4 اینچ مدل RH-2716
ناموجود

خرید انواع پیچ گوشتی و ست پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یکی از ابزارهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می ش. . .

خرید انواع پیچ گوشتی و ست پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یکی از ابزارهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود. پیچ گوشتی ها انواع مختلفی دارند و باید مطابق نیاز خود، نوع پیچ گوشتی را انتخاب کرده و خریداری نمایید. پیچ گوشتی آچارخور، پیچ گوشتی دو سو و چهارسو، پیچ گوشتی ضربه خور، پیچ گوشتی موبایلی، پیچ گوشتی مثلثی، پیچ گوشتی دوشاخ و پیچ گوشتی همه کاره چند نمونه از پیچ گوشتی های موجود در فروشگاه اینترنتی ابزار بومبنا می باشند.

ابزار بومبنا انواع پیچ گوشتی و ست پیچ گوشتی را از برندهای جانزوی، نووا، کنزاکس، کندو، استنلی، فورس، هزبرن، میلواکی، رونیکس، هازت و سایر برندها با قیمت ویژه در اختیار شما همراهان عزیز گذاشته تا با توجه به بودجه و نیازتان گزینه مناسب را خریداری کنید.

لطفا منتظر بمانید . . .