ابزاربومبنا
02156217399
ارسال به

عنوان دسته بندی

مرتب سازی بر اساس:
ست سر پیچ گوشتی داناپلاس هزار خار 21 عددی مدل D3941221
ست سر پیچ گوشتی داناپلاس هزار خار 21 عددی مدل D3941221
3,330,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی متابو 9 عددی مدل 6.30419
ست سر پیچ گوشتی متابو 9 عددی مدل 6.30419
309,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی کنزاکس 6 عددی مدل KPS-106
ست پیچ گوشتی ساعتی کنزاکس 6 عددی مدل KPS-106
596,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ستاره ای فورس 7 عددی مدل 3071
ست سر پیچ گوشتی ستاره ای فورس 7 عددی مدل 3071
410,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
ست پیچ گوشتی نووا 6 عددی مدل 1790
526,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی اکتیو 33 عددی مدل AC-6333SP
ست سر پیچ گوشتی اکتیو 33 عددی مدل AC-6333SP
425,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
ست پیچ گوشتی ضربه خور جانزوی 7 عددی مدل D70PP07S
2,713,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو استنلی 8 عددی مدل 011-65-0
1,283,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
ست پیچ گوشتی فشار قوی کندو 6 عددی مدل 20483
1,469,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی تقه ای جانزوی 7 عددی مدل AG010055A
ست سر پیچ گوشتی تقه ای جانزوی 7 عددی مدل AG010055A
2,018,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
ست پیچ گوشتی ساعتی جانزوی 6 عددی مدل D3750P06S
1,085,000 تومان
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
ست پیچ گوشتی فشار قوی جانزوی 7 عددی مدل DV14PP07S
2,430,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
ست پیچ گوشتی ستاره ای کندو 6 عددی مدل 85137
795,000 تومان
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
ست پیچ گوشتی دوسو و چهارسو فورس 12 عددی مدل 2125N
5,295,000 تومان
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
ست پیچ گوشتی استنلی 10 عددی دسته کریستالی مدل 172-69
2,355,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
ست سر پیچ گوشتی دوسر چهارسو کوتاه فورس مدل 2101
456,000 تومان
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
ست پیچ گوشتی ساعتی کندو مدل 20538
679,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2910
ست پیچ گوشتی ضربه خور رونیکس 7 عددی مدل RH-2910
859,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
ست سر پیچ گوشتی فورس 33 عددی مدل 2331
918,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 8 میلی متر مدل 2535
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 6 میلی متر مدل 2533
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
پیچ گوشتی همه کاره 12 پر میلواکی آهنربایی 7 میلی متر مدل 2534
1,635,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
1,635,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 33 عددی مدل MILWAUKEE-33PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 33 عددی مدل MILWAUKEE-33PC
2,680,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 6 عددی مدل RH-2712
258,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
ست پیچ گوشتی ضربه خور توسن 7 عددی مدل T4865-SB7
1,590,000 تومان
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
پیچ گوشتی ساعتی رونیکس 12 عددی مدل RH-2713
269,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
ست پیچ گوشتی ستاره ای هازت 4 عددی مدل 810T SPC-4
1,779,000 تومان
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2702
750,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور فورس 10 عددی مدل 2108
ست پیچ گوشتی ضربه خور فورس 10 عددی مدل 2108
6,095,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی فورس 22 عددی مدل 2222
ست سر پیچ گوشتی فورس 22 عددی مدل 2222
1,135,000 تومان
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
ست پیچ گوشتی ضربه خور وسل 7 عددی مدل VESSEL 1601
1,528,000 تومان
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2701
ست پیچ گوشتی دو سو و چهارسو رونیکس 7 عددی مدل RH-2701
738,000 تومان
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
پیچ گوشتی درایوال 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
1,635,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015
619,000 تومان
ست بیت آلنی و ستاره ای دسته بکس هزبرن 42 عددی مدل 114042
ست بیت آلنی و ستاره ای دسته بکس هزبرن 42 عددی مدل 114042
2,048,000 تومان
پیچ گوشتی خشابی میلواکی 10IN1 مدل 2311
پیچ گوشتی خشابی میلواکی 10IN1 مدل 2311
4,380,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی هیوندای 43 عددی مدل HC43B
ست سر پیچ گوشتی هیوندای 43 عددی مدل HC43B
510,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی آاگ 17 عددی مدل AEG-17PC
ست سر پیچ گوشتی آاگ 17 عددی مدل AEG-17PC
335,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 25 عددی چهارسو مدل MILWAUKEE-25PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 25 عددی چهارسو مدل MILWAUKEE-25PC
1,189,000 تومان
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
آچار پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 5.5 میلی متر مدل 2532
1,488,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی رونیکس 5 عددی مدل RH-5420
ست سر پیچ گوشتی رونیکس 5 عددی مدل RH-5420
599,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 15 عددی مدل MILWAUKEE-15PC
ست سر پیچ گوشتی میلواکی 15 عددی مدل MILWAUKEE-15PC
950,000 تومان
جعبه بیت ستاره ای توسن 15 عددی مدل T1253-15TB
جعبه بیت ستاره ای توسن 15 عددی مدل T1253-15TB
1,440,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی کندو 14 عددی مدل 20231
ست سر پیچ گوشتی کندو 14 عددی مدل 20231
598,000 تومان
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015-1
ست پیچ گوشتی نووا 7 عددی مدل NTS-1015-1
625,000 تومان
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
ست پیچ گوشتی ستاره ای واکتا 6 عددی مدل 58206
1,198,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی کندو 32 عددی مدل KE-32203235
ست سر پیچ گوشتی کندو 32 عددی مدل KE-32203235
869,000 تومان

خرید پیچ گوشتی و سر پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یکی از ابزارهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود. بر. . .

خرید پیچ گوشتی و سر پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یکی از ابزارهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود. برای خرید پیچ گوشتی باید به نکاتی مانند نوع پیچ، اندازه پیچ، و میزان استفاده از پیچ گوشتی توجه کنید. پیچ گوشتی های با کیفیت معمولاً از مواد مقاومی مانند فولاد ساخته می شوند و دارای دسته های ارگونومیک هستند که استفاده از آن ها را راحت تر می کند.

ابزار بومبنا عرضه کننده انواع پیچ گوشتی آچارخور، پیچ گوشتی دو سو و چهارسو، پیچ گوشتی ضربه خور، پیچ گوشتی موبایلی، پیچ گوشتی مثلثی، پیچ گوشتی دوشاخ، پیچ گوشتی همه کاره، سر پیچ گوشتی و همچنین انواع ست پیچ گوشتی و سر پیچ گوشتی می باشد. با توجه به نیاز و بودجه خود محصول مناسب را خریداری کنید و آن را در کمترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید.

لطفا منتظر بمانید . . .